Truckverksted

Vi utfører service og vedlikehold på alt av maskiner og materiell for materialhåndtering. Våre teknikere har gjennomgående høy kompetanse og variert erfaring.

Vårt verksted og våre servicebiler foretar service og vedlikehold også på kurante fremmedmerker.

Vi tilbyr:

  • Skadereparasjoner
  • Akutt service
  • Smøreservice
  • Sakkyndig kontroll
  • Forebyggende vedlikehold
  • Full serviceavtale