Med årlig sakkyndig kontroll fra GMG Service AS sikrer du at dine trucker og lifter alltid oppfyllersikkerhetsstandarder i henhold til nasjonale lover og regler.

En årlig sakkyndig kontroll innebærer at truck, personløfteren/liften eller annet materiell gjennomgår en nøye sjekk, med spesielt fokus på sikkerhet.

Ihht. forskrift best.nr. 555 er det et krav fra myndighetene at det skal utføres årlig sakkyndig kontroll. Forskriften sier også at enkelte andre faktorer som større reparasjoner m.m. også utløser krav til ekstra sakkyndig kontroll.

Myndighetene har som krav at kontrollen utføres av sertifisert sakkyndig virksomhet innenfor den gjeldende produktgruppen.

Vi utfører gjerne årskontroll enten som enkeltoppdrag, gjennom en årskontrollavtale hvor vi innkaller, eller gjennom en utvidet serviceavtale.

Vi kan utføre kontroll på trucker i klasse T1 – T8 og lifter i klasse P1 – P3.

Kontakt vår serviceavdeling for mer informasjon eller tilbud.

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Personvern